Ilse Achterberg

Voor meer dan 25 jaar ben ik nu zelf actief als activiteitenbegeleidster. Het Snoezelen als Afbeelding1benaderingswijze heb ik mede ontwikkeld en toegepast voor diep demente ouderen en kinderen met een verstandelijke handicap en/of ernstige leerachterstand.
Na de afronding van mijn MBO-AB en HBO-MWAS opleiding ben ik meer dan 10 jaar werkzaam geweest als activiteiten-begeleider in Verpleeghuis Bernardus te Amsterdam. In deze periode heb ik het Snoezelen als nieuwe benaderingsvorm voor de demente oudere geïntroduceerd. Vele jaren van experimenteren, ervaring en ontwikkeling waren het resultaat. Met het doel de toepassings-mogelijkheden van het Snoezelen nog verder te ontwikkelen heb ik vervolgens de overstap gemaakt naar het speciaal onderwijs. Op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen werd mij gevraagd Snoezelentechnieken geschikt te maken voor opname binnen lopende schoolprogramma’s. De daarop volgende 5 jaar was ik weer (part-time) werkzaam binnen een meerzorggroep met demente ouderen. Vanaf  2007 ben ik full-time bezig met Snoezelen:

•    Adviseren van organisatie op het gebied van snoezelen en het inrichten van snoezelruimtes (www.hetsnoezelrijk.nl)

•    Onderhouden en uitbreiden van de website van worldwidesnoezelen.com,
•    Het runnen van mijn eigen verhuurbare snoezelruimtes “Snoezelcentrum”
•    Verzorgen van snoezeltrainingen en –opleidingen binnen instellingen door het hele land.
•    Het verzorgen van lezingen, workshops en presentaties op seminars en congressen binnen de gezondheidszorg

Mijn Missie
Het is mijn missie het Snoezelen als filosofie & benaderingswijze zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen. Een belangrijke eerste stap binnen deze missie vormde de start van het gratis internetportaal www.worldwidesnoezelen.com in mei 2004. Het doel van deze website vormt het wereldwijd uitwisselen van informatie en kennis omtrent het Snoezelen. Dankzij dit internationale platform op het internet wordt een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en het gebruik van Snoezelen binnen alle denkbare beroepsgroepen in de gezondheidszorg waar ook ter wereld. Het initiatief tot het opzetten van een openbare en verhuurbare snoezelruimte vormt nu de tweede belangrijke stap. Dat betekent dat de snoezelruimte voor iedereen tegen een beperkte vergoeding toegankelijk moet zijn. Dit levert m.i. een maximale bijdrage aan de doelstelling: het snoezelen beschikbaar en toegankelijk maken voor iedereen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
Dit alles met één doel: al die cliënten die het zo verdienen een meer menswaardig bestaan te kunnen geven. Het is mijn en onze opdracht hen daarbij zo veel als mogelijk te helpen

Ronel van der Gun

Tijdens mijn MBO-SPW4 heb ik verschillende stages gelopen bij verschillende instellingen. Ik heb onder andere stage gelopen bij Ilse Achterberg bij een meerzorggroep met dementerende ouderen. Hier leerde ik het snoezelen kennen en dit heeft mijn interesse gewekt. Ik heb altijd contact onderhouden met Ilse en heb het snoezelen op de voet gevolgd. Vervolgens heb ik een jaar stage gelopen in het speciaal onderwijs op een cluster 3 school (ZMLK).337363 3248023459119 556788103 o

Omdat ik verliefd werd op deze doelgroep en het onderwijs ben ik gaan studeren aan de HBO-PABO.

Tussendoor heb ik gewerkt in de dagbesteding met verstandelijk beperkten. Op deze locatie werd er voornamelijk productie gedraaid en dit was niet mijn passie. Ik wilde mensen iets leren en hun welbevinden vergroten.

Vervolgens heb ik 3 jaar in het onderwijs gewerkt op een cluster 3 school. Hierin heb ik snoezelelementen mee genomen in mijn klas en mijn lessen.

Sinds 2010 ben ik full-time werkzaam bij WorldWideSnoezelen, Het SnoezelRijk en Snoezelcentrum.